- Reklama -zprávy

Innovation

       Invence – pod tímto pojmem se rozumí tvůrčí aktivita, vedoucí ke změnám ve struktuře vědění. Ne všechny výsledky této aktivity se ale nakonec podaří realizovat. Realizované myšlenky a výsledky vědeckých, výzkumných a vývojových činností se potom nazývají inovacemi.

Definic inovací existuje dlouhá řada. Etymologicky vychází z latinského „innovatio“, což znamená změnu k něčemu novému. Moderní pojetí inovací je spojováno s J. A. Schumpeterem. Ten považoval za inovace pouze naprosto nové věci, vycházející z absolutní invence, týkající se oblastí trhů, výrobků, výrobní techniky, organizace výroby a surovin. Schumpeter spojoval hospodářské cykly s tzv. „shluky inovací“, objevujícími se každých 45-50 let a podmiňoval nástup nové prosperity radikální inovací.

Dle Klímové se v našich podmínkách nejčastěji využívá definice Evropské komise, která říká, že „inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly“.

Oslo manuál, zaměřený zejména na technické inovace vnímá inovace jako implementaci nových nebo významně zlepšených produktů (zboží nebo služeb) nebo procesů, nových marketingových metod nebo organizačních metod, na pracovišti nebo v externích vztazích.

     Drucker pojímá inovace jako specifický nástroj podnikatelské činnosti, takový, který dodává zdrojům novou schopnost tvorby bohatství. Stejně tak zahrnuje mezi inovace všechno, co mění potenciál již existujících zdrojů vytvářet bohatství.

Pojem inovace je podle Cambridgeského slovníku (2017) definovaný jako použití nové technologie nebo metody. Přestože, že svět podvědomě inovuje už tisíce let, se lidstvo pokusilo koordinovaně zavést pojem inovace do praxe ve větší míře až nedávno.

Godin (2008) definuje pojem inovace takto:

 1. Inovace jako proces dělání něčeho nového:
  • inovace jako vynález
  • inovace jako odhalení
  • inovace jako napodobení
 1. Inovace jako lidské schopnosti vedoucí ke kreativní aktivitě:
  • inovace jako představivost
  • inovace jako vynalézavost
  • inovace jako tvořivost
 2. Inovace jako změna ve všech oblastech života inovace jako kulturní změna;
  • inovace jako organizační změna
  • inovace jako politická změna
  • inovace jako technologická změna
  • inovace jako sociální změna
 3. Inovace jako komercializace nového produktu

Zdroj: Tucker, Robert: Driving Growth Through Innovation. San Francisco, 2002. s. 25

Taktiky predátorských úvěrů – na co si dát pozor?

Predátorské půjčky obvykle znamenají vnucování nespravedlivých, klamavých nebo zneužívajících úvěrových podmínek dlužníkům. V mnoha případech jsou tyto půjčky spojeny s vysokými poplatky a úrokovými...

Jak a kde koupit bitcoin a další kryptoměny

Kryptoměny – fenomén dneška. Kde je získat? Jak je nakoupit? Pojďme na to. Proč jít do krypto – stručně a jasně Kryptoměny, jak možná víte, jsou...

Špatný čas pro Bitcoin? Vsaďte na Ethereum

Vysoká míra inflace způsobuje, že daleko častěji přemýšlíme nad tím, jak své peníze ochránit a kam je investovat. Jednou z možností jsou i kryptoměny,...

Jak získat zpětné odkazy od autoritativních webů?

SEO prošlo od svých počátků značnou evolucí. Pryč jsou doby, kdy vám pro dobré umístění stačilo nacpat 547 klíčových slov do každého odstavce. Ačkoliv...

Mzdy rostou, ale reálně se máme hůře

Nízká nezaměstnanost a růst průměrné měsíční mzdy vypadá zdánlivě příznivě. Přesto české domácnosti chudnou, respektive za své peníze si toho pořídí méně než v minulosti....
- Reklama -PR článek