Aktuality

Jaké existují formy školení BOZP

Zejména v současné době, kdy je nutné dodržovat na pracovištích přísná hygienická opatření, nesmí žádný zaměstnavatel podcenit školení svých zaměstnanců. Školení BOZP musí být prováděno v pravidelných intervalech a školeni musí být naprosto všichni zaměstnanci, aby se eliminovalo riziko vzniku škody na zdraví či majetku. Tato povinnost každého zaměstnavatele je dána zákonem a její nerespektování přinese zaměstnavatele do pěkné šlamastiky. Možná si říkáte, že na dodržování povinností vztahujících se na BOZP nemáte čas, proto je tu firma Extéria, která dokáže v této situaci pomoct. 

Dnes existují rovnou dvě formy školení, které lze využít. Je na každém zaměstnavateli, pro jaký typ školení se rozhodne. V obou případech však platí, že školení by měl provádět někdo, kdo je dobře seznámen s veškerými riziky na pracovišti a kdo dokáže dobře vysvětlit veškerá ochranná opatření, jež zamezují vzniku případným rizikům. Jinými slovy je nejlepším kandidátem na pozici školitele technik BOZP, kterého naštěstí výše zmíněná společnost zařídí. 

Formy školení BOZP

Jak tedy bylo zmíněno, v současné době existují konkrétně dvě formy školení BOZP. Jednou formou je prezenční školení a druhou formou je takzvaný e-learning. Možná si nyní pokládáte otázku, co je tedy pro vás lepší? 

Je lepší e-learning nebo prezenční školení?

Zvolit raději e-learning nebo věnovat čas klasickému prezenčnímu školení? Obecně platí, že e-learning školení nedokáže nikdy plně nahradit klasické prezenční školení. V případě e-learningu může za monitorem počítače sedět jakýkoli člověk, nikoli zaměstnanec, který je školený. Zaměstnavatel si to musí uvědomovat, musí si uvědomit jisté riziko, které se s e-learningem pojí. 

Každý zaměstnavatel by měl sám uvážit, jaká forma školení je pro něj vhodná a jaká je dostačující. Například v náročných provozech, kde vznikají neustále nová rizika a kde může dojít k opravdu ošklivým úrazům, je dobré volit prezenční školení, díky kterému se vždy dobře prokáže, že byl zaměstnanec dobře proškolen.