Aktuality

Jaké jsou povinnosti majitelů soukromých firem v BOZP?

Mnoho z nás je zaměstnavatelem. Mnoho z nás má svou vlastní společnost, v níž vedete své lidi a motivujete je k lepším výsledkům. Pokud jste lídrem takové společnosti, jistě máte přehled o bezpečnosti na pracovišti a taky o požární ochraně. Pokud ne, pak máte problém. O BOZP a o PO byste rozhodně měli vědět, protože pokud by vám přišla neohlášená kontrola, zaděláváte si na pořádně vysokou pokutu.

Jestliže se nemáte zájem o tyto oblasti starat, pak je řešení jednoduché. Dnes už existuje celá řada společností, které se specializují právě na tyto dvě oblasti a na povinnosti, které s nimi souvisejí. Jednou takovou společností je i firma Extéria, která se chlubí pozitivními referencemi.

Pokud se chcete nejdříve dozvědět o BOZP a PO více, přinášíme vám krátké seznamy toho, na co byste rozhodně neměli zapomínat. Jedná se o povinnosti, které byste jakožto zaměstnavatel měl vědět a splňovat.

Povinnosti pro oblast BOZP

Co se týče oblasti BOZP, zde je třeba mít na paměti, že musíte mít zpracovanou a hlavně aktualizovanou dokumentaci BOZP. Musíte také průběžně kategorizovat práce, musíte mít vypracované registry rizik a také je nutné zajistit pracovně lékařské prohlídky. Taky je třeba, abyste evidovali a hlásili pracovní úrazy a vyhledávali nebezpečné faktory.  Je nutno taky zajistit i osobní ochranné pracovní prostředky a měli byste mít i doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek. Co se týče zaměstnanců v podobě žen a mladistvých, tak je nutno mít pro ně vypracovaný seznam zakázaných prací.

Povinnosti pro oblast požární ochrany

Co se týče požární ochrany, tak je nutné, abyste vedli takzvanou Požární knihu. Dále je třeba provádět preventivní požární prohlídky a musíte mít i přehled o revizi prostředků požární ochrany. Je taky nutno mít vypracovaní poplachové směrnice.