- Reklama -zprávy

K čemu slouží nostrifikace vzdělání

Nostrifikace vzdělání je úkon, který cizincům umožňuje zvýšit si kvalifikaci a získat lepší uplatnění na trhu práce. Jak probíhá?

Co je nostrifikace

Pod pojmem nostrifikace se rozumí uznání vysvědčení vydaného v zahraničí domácími úřady. Dokládá se tím, že dosažené vzdělání odpovídá svým rozsahem vzdělání stejného stupně v ČR. Nostrifikovat lze vzdělání jakéhokoli stupně.

V praxi se nejčastěji používá nostrifikace maturitního vysvědčení, případně diplomu. Cizinec může na podkladě nostrifikovaného vzdělání v ČR dalším studiem pokračovat, případně doklad o vzdělání předložit u svého zaměstnavatele.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

V některých případech je navíc nutné ověřit originál dokladu apostilou nebo legalizační doložkou. Nostrifikace vzdělání se v současné chvíli nevyžaduje pouze u občanů Slovenské republiky. Nostrifikace diplomu z Ukrajiny či jiných zemí je tedy nutná.

Jak probíhá nostrifikace zahraničního vzdělání

V případě, že se jedná o vzdělání základní, střední nebo vyšší odborné, žadatel o nostrifikaci žádá krajský úřad. Obrátit se musí konkrétně na odbor školství, a to na příslušný úřad podle místa pobytu. Úřad do 30 dnů o žádosti rozhodne.

Dokládá se příslušné vysvědčení společně se seznamem veškerých absolvovaných předmětů i s jejich hodinovou dotací. Případně je možné předložit úředně ověřenou kopii vysvědčení, která bude přeložená českým soudním tlumočníkem, tj. i překlad musí být ověřen.

K žádosti se rovněž přikládá doklad prokazující místo pobytu. Součástí je dále správní poplatek, a to v aktuální výši 1000 Kč.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

V případě, že rozsah předmětu nebude v rámci nostrifikovaného vysvědčení zcela shodný, může být ještě dále nařízena tzv. nostrifikační zkouška. Její nařízení je opět v kompetenci úřadu, který posuzuje žádosti.

Co obnáší nostrifikace diplomu ze zahraničí

O uznání vysokoškolského vzdělání rozhodují přímo vysoké školy. Pouze však školy veřejné, soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají. Dále mohou být rozhodujícími orgány Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

Žadatel si sám volí takovou VŠ, která nabízí obdobný studijní program, jako je ten, z něhož má být nostrifikováno jeho vzdělání. Žadatel si nesmí podat žádost na vícero školách současně, po zamítavé žádosti se však může obrátit na jinou VŠ.

Při nostrifikaci diplomu je především nutné předložit originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu. U kopie je nutné provést úřední překlad diplomu. Překlad musí vyhotovit tlumočník, který je osobou zapsanou do seznamu znalců a tlumočníků v ČR. Překlad musí být opatřen tlumočnickou doložkou.

Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se může žadatel obrátit jakožto na odvolací orgán, který bude řešit případnou zamítnutou žádost. Za nostrifikaci se v tomto případě platí správní poplatek ve výši 3000 Kč. Ten vybírá přímo VŠ, která o nostrifikaci rozhoduje.

Celý proces nostrifikace vzdělání pro cizince je možné si usnadnit při využití služeb personální agentury IRS Czech, která se na tuto problematiku specializuje.

Taktiky predátorských úvěrů – na co si dát pozor?

Predátorské půjčky obvykle znamenají vnucování nespravedlivých, klamavých nebo zneužívajících úvěrových podmínek dlužníkům. V mnoha případech jsou tyto půjčky spojeny s vysokými poplatky a úrokovými...

Jak a kde koupit bitcoin a další kryptoměny

Kryptoměny – fenomén dneška. Kde je získat? Jak je nakoupit? Pojďme na to. Proč jít do krypto – stručně a jasně Kryptoměny, jak možná víte, jsou...

Špatný čas pro Bitcoin? Vsaďte na Ethereum

Vysoká míra inflace způsobuje, že daleko častěji přemýšlíme nad tím, jak své peníze ochránit a kam je investovat. Jednou z možností jsou i kryptoměny,...

Jak získat zpětné odkazy od autoritativních webů?

SEO prošlo od svých počátků značnou evolucí. Pryč jsou doby, kdy vám pro dobré umístění stačilo nacpat 547 klíčových slov do každého odstavce. Ačkoliv...

Mzdy rostou, ale reálně se máme hůře

Nízká nezaměstnanost a růst průměrné měsíční mzdy vypadá zdánlivě příznivě. Přesto české domácnosti chudnou, respektive za své peníze si toho pořídí méně než v minulosti....
- Reklama -PR článek