Aktuality

Kdy se rozesílají krizové notifikace?

S notifikacemi dnes můžete přicházet do kontaktu prakticky denně. Jedná se o krátká oznámení nebo upozornění, které zasílá například mobilní aplikace, kterou často používáte. Většinou vás informuje o slevových akcích, upozorňuje vás na to, že máte dokončit lekci (pokud se jedná o jazykovou aplikaci) nebo informuje o dopravě zdarma. Během šířícího se koronaviru jste však mohli zaregistrovat ještě takzvané krizové notifikace

Krizovými notifikacemi se rozumí notifikace, které rozesílají nejčastěji obce a města v době, kdy vypuklo nějaké mimořádné opatření. Jedná se o rychlou cestu, jak informovat občany o tom, co se zrovna smí a co se na druhou stranu nesmí dělat při mimořádné situaci. Touto mimořádnou situací byla v posledních týdnech právě nemoc, která se šířila Českou republikou jako jedno velké ničivé tornádo. A i když se mnohá města s onemocněním už vypořádala, jiná města onemocnění stále ještě sužuje. A právě ta mohou stále rozesílat krizové notifikace, aby informovaly občany o aktuální situaci v místě, kde žijí. 

Nejen v době koronaviru

Krizové notifikace se však nerozesílají jenom v době panujícího koronaviru nebo v době, kdy občany sužuje jiné virové onemocnění. Notifikace se mohou rozesílat i při jiných mimořádných opatřeních, kterými se myslí například povodeň, což je ta nejkratší krizová situace u nás. Také se za mimořádnou událost označuje požár či jakékoli jiné nežádoucí hoření nebo smogová situace (tedy situace, kdy do ovzduší uniknou nebezpečné zplodiny). 

Krizové notifikace i při neprůjezdnosti města

Kromě zmíněných mimořádných událostí, během kterých se rozesílají krizové notifikace, jsou také běžnější situace, během kterých se taktéž zmiňované notifikace mohou rozesílat. Těmito běžnějšími situacemi se myslí například neprůjezdnost města či opravy elektrické sítě.