Aktuality

Jak vylepšit firemní akci snadno a rychle?

Konference či firemní akce lze uspořádat různými způsoby. Pokud se nechcete smířit s tradičním vzorcem organizace, pak existuje celá řada možností, jak ji vylepšit. O celkové spokojenosti účastníků rozhoduje nejen průběh samotné akce, ale i prostředí, vybavení či samotná lokalita, kde se firemní akce pořádá. Vhodnou úpravou tak můžete zvýšit úspěšnost i produktivitu své konference.

Ani při práci trochu zábavy neuškodí

Firemní akce jsou většinou pracovní záležitostí, popřípadě obchodní. V obou případech se účastníci mohou během příliš profesionálním programu občas zbytečně nudit. Přitom jakoukoliv řeč lze ozvláštnit zajímavým příběhem nebo několika vkusnými vtipy, zajímavé tipy najdete také zde. Samotnou náplň programu to nenaruší a přitom si skrze humor dokážete udržet pozornost účastníků. Dávejte však pozor, aby zvolené vtipy nebyly příliš kontroverzní a netýkaly se žádného druhu diskriminace. Při pořádání konference můžete být vtipní, ale musíte být i vkusní.

Nespokojte se s málem. Technické zázemí je důležité!

Dalším důležitým faktorem úspěšné konference je moderně vybavené zázemí, které v účastnících vzbuzuje mnohem větší důvěru. Díky technickému vybavení si můžete získat jejich pozornost. Dostanete šanci ozvláštnit přednášku nebo výklad o barevné obrázky, grafy popřípadě krátkými video záznamy, což stoprocentně zaujme. Pokud sháníte vhodné konferenční prostory v Praze, nezapomeňte se vždy ujistit, že je vybavena alespoň základním technickým vybavením. Vyhnete se tak složitému pronájmu a převozu vlastního vybavení na místo.

Odměna pro posluchače je příjemnou tečkou za úspěšnou akcí

Ať už vaše firemní akce dopadla více či méně úspěšně, vždy na konci každé konference odměňte své účastníky buď krátkým oddychem s občerstvením, nebo nějakým milým drobným dárkem. Lépe působí dárky praktické, které mohou účastníci využívat v běžném životě a přitom mají stále na paměti vaši konferenci. Ať už jste si hotel v Praze našli z jakéhokoliv důvodu, určitě jste měli v plánu získat si své účastníky na svoji stranu. O tom, zda se vám to skutečně povede, může často rozhodnout právě taková milá pozornost na závěr.