Investice

Dodržování přeshraničních regulací je pro podniky fungující v digitálu velkou výzvou

Evropa by mohla získat až 2,6 bilionu Kč (100 miliard EUR) v případě, že by došlo k harmonizaci předpisů pro online podniky fungující napříč hranicemi států, tvrdí studie realizovaná mezi 500 předními e-commerce podniky. Mimo jiné ukázala, že pouze 1 ze 3 (33 %) předních online evropských podniků si je jistý tím, že dodržuje všechny regulační normy, a pouze 24 % z nich vědí, které předpisy se jich týkají. 

Tři čtvrtiny (72 %) dotázaných podniků mají pocit, že plnění všech potřebných mezinárodních regulačních požadavků zpomaluje jejich růst. Z toho 30 % označuje dodržovaní všech přepisů jako „velkou výzvu“ a dalších 42 % tvrdí, že se dodržování předpisů stává stále obtížnější. Studii provedla agentura pro výzkum trhu B2B International jménem společnosti Stripe, která spustila své služby v České republice v květnu tohoto roku. 

V případě, že by se dodržování EU předpisů stalo pro podniky snadnější a efektivnější, mohlo by dojít k jejich významnému růstu. Dvě třetiny (64 %) dotázaných tvrdí, že by byly aktivní v nejméně 10 dalších zemích v případě, že by došlo k lepší harmonizaci předpisů a daňových režimů napříč EU.

Prognózy společností předpovídají, že by se jejich výnosy mohly zvýšit až o 30 % v případě, že by nemusely řešit příliš složité regulační předpisy a jejich dodržování. Pokud toto číslo aplikujeme na všechny B2C
e-commerce podniky v EU, mohlo by dojít k růstu evropského HPD internetu v tomto segmentu až
o 2,6 bilionu Kč (100 miliard EUR).  

Dle předních evropských podniků byla zvýšená dostupnost internetových technologií a nástrojů v posledních 5 letech klíčová pro hladký chod jejich podnikání. Lídři hledají zejména takové nástroje a technologie, které jim pomohou s dodržováním předpisů. 70 % online podniků podobnou technologii dnes již používá.  Problémem je však roztříštěnost těchto nástrojů; zároveň jsou tyto technologie často tvořené pro jednu konkrétní zemi, a tím pádem zaměřené na velmi specifickými předpisy. Nebývají proto příliš efektivní.

„Jedině usnadněním dodržování předpisů a uceleným přeshraničním daňovým systémem umožníme jednotnému digitálnímu trhu i společnostem působícím v online prostoru dosáhnout svého plného potenciálu.  Není to úkol pouze pro politiky. V této oblasti mohou významně pomoct také moderní technologie. Stripe je dlouhodobě úspěšný v pomoci online podnikům zorientovat se na poli regulace. Pokračujeme v aktivním hledání dalších způsobů, jak můžeme v této oblasti pomoct,“ uvádí Matt Henderson, obchodní ředitel Stripe pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky.  

“Existuje mnoho pohledů na to, jak může Evropa pomoct k podpoře a vytvoření velkých technologických společností. Výsledky provedené studie vysílají jasnou zprávu: musíme udělat více pro zmírnění skrytých překážek, se kterými se musí inovativní evropské technologické podniky při své expanzi do zahraničí každodenně potýkat. Inovativní firmy v Evropě sice samy vzkvétají, často je to však navzdory nastaveným podmínkám pro jejich mezinárodní působení, nikoli díky nim. Studie nám ukazuje, že pokud dovedeme zjednodušit procesy v rámci jednotného digitálního trhu, otevřeme tím pro evropské podniky i spotřebitele cestu k obrovským příležitostem,“ uvedl Tom Wehmeier, ředitel datového a statistické oddělení v Atomico a její společník. 

Leave a Reply