Aktuality

Cash4Car jako efektivní nástroj pomoci malým podnikům

Koronavirová krize nečekaně zasáhla nejen českou, ale i světovou ekonomiku. Jen těžko by bylo možné najít odvětví v hospodářství, na které neměla žádný vliv. V důsledku této nečekané pandemické a ekonomické krize se mnoho podnikatelských subjektů ocitlo v ne příliš lichotivé situaci a mnozí podnikatelé řešili otázku přežití. Zatímco velké korporace převážně čelí ztrátám, pro mnoho malých podniků koronavirová krize znamenala zánik nebo boj o přežití. Otázkou pro mnoho malých podniků proto zůstává: „Co bude dál?“ V takovém případě může pomocnou ruku poskytnout služba Cash4Car. 

Jak může služba Cash4Car pomoci v době koronavirové krize malým podnikatelům? Ukážeme vám to na konkrétním případu. Jeden malý podnik v menším městě měl na jaře začít pracovat na zakázce pro klienta. Kvůli koronavirové krizi však podnik musel na jistou dobu činnost přerušit, a také musel změnit plnění zakázky. Tím se nechtěně dostal do finančních potíží. K tomu, aby mohl svoji činnost i danou zakázku splnit, potřeboval nejdřív získat finanční prostředky na zabezpečení všeho potřebného. Koronavirová krize však způsobila výpadek finančních příjmů a podnik se tak ocitl v nelehké situaci. Odstoupení od důležité zakázky by však bylo pro podnik likvidační. Podnik řeší nejlepší možnou cestu, jak získat potřebné finanční prostředky pro realizaci zakázky. V úvahu připadá i možnost nakládaní s majetkem podniku. V tomto případě může být možnost využití služeb Cash4Car dobrou volbou.

Majitel podniku uvažuje, že by se zbavil několika služebních aut, což by ale mohlo znamenat i potíže s organizací práce. Také služební cesty by museli zaměstnanci vykonávat v soukromých vozidlech. Právě pro tuto situaci je vhodné využít partnerství s Cash4Car. To mu nabízí možnost dát automobily do zástavy s tím, že je může podnik za nízký poplatek i nadále využívat. Jako protihodnotu Cash4Car nabízí majiteli automobilů poskytnutí peněžních prostředků v různé výši, z odhadované tržní ceny vozidel může služba Cash4Car poskytnout až 80 %. Tyto prostředky je společnost schopna klientovi poskytnout v rámci jednoho dne. 

Další výhodou využití služeb Cash4Car je, že služby může klient využívat bez kontrol v různých registrech. Jinak řečeno, klient, který už v minulosti, klidně i ne vlastní vinou, potřeboval peníze a z nějakého důvodu se kvůli nevyplacené faktuře opozdil se splátkami, by v různých finančních institucích byl brán jako problémový. V Cash4Car tomu tak není, a se všemi klienty se jedná na férové úrovni a podle jeho vlastních potřeb. S tím souvisí i možnost vykonání všech potřebných kroků a úkonů u klienta v jeho „domácím prostředí“. To znamená, že klient nemusí nikam chodit a všechny procesy, jako například zacenění auta a podmínky smlouvy, je možné sjednat v příjemném prostředí pro klienta. 

To, že se občas někdo někdy dostane do horší situace, se občas stává. Koronakrize ukázala, že mnoho malých podniků se dostalo do finanční tísně a nevědí si rady. Služba Cash4Car je připravena v takové situaci připravena podat pomocnou ruku a nabídnout špičkový a dostupný servis a služby. Více informací se dozvíte na www.chytrazastava.cz