Daně a mzdy

Neopomeňte vzdělávací seminář o veřejných zakázkách

  • Pokud se pohybujete v oblasti veřejných zakázek, určitě vás bude zajímat problematika těchto veřejných zakázek. Seznámit se s ní podrobně můžete na vzdělávacím semináři v Hradci Králové. Kromě teorie vám na tomto vzdělávacím semináři v Hradci Králové budou ukázány také konkrétní příklady a řešení případových studií s ohledem na připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek.
  • To vzdělávací seminář ve Zlíně – Obec v roli zřizovatele Příspěvkové organizace – je určen především zaměstnancům obcí a měst, kteří mají na starost financování, metodické vedení a kontrolu příspěvkových organizací.

Neváhejte si vybrat z dalších vzdělávacích seminářů vzdělávací semináře Brno, vzdělávací semináře Olomouc, vzdělávací semináře Praha, vzdělávací semináře České Budějovice, vzdělávací semináře Ostrava, vzdělávací semináře Ústí nad Labem, vzdělávací semináře Plzeň nebo vzdělávací semináře Vyškov.

Kurz převážně pro učitele

Pokud jde o kurzy Brno, kurzy Olomouc, kurzy Praha, kurzy Zlín, kurzy České Budějovice, kurzy Ostrava, kurzy Ústí nad Labem, kurzy Hradec Králové, kurzy Plzeň, kurzy Vyškov, jejich nabídka je velmi bohatá. Přihlaste se například na kurz v Brně, který se bude konat v pátek 16. listopadu. Téma je určeno zejména pro zaměstnance škol, tedy učitele. Tento kurz Brno – Komunikace s rodiči – je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Škola je zde totiž nejen od toho, aby kvalitně učila a vzdělávala své žáky, ale také, aby efektivně komunikovala a spolupracovala s rodiči svých žáků.