Aktuality

O co všechno je třeba se v podniku postarat, co je mít vyřešeno?

Začínáte podnikat? Pak jistě víte, že musíte splňovat vše to, co vám uděluje zákon. Nesmíte opomenout na několik povinností, jejichž nevyřešení je sankciováno. Například je třeba mít vyřešené BOZP, při nevyřešení této zákonné povinnosti vám hrozí pokuty sahající ne do stovek tisíc korun, ale rovnou do milionů korun. Mějte proto vytvořenou dokumentaci BOZP, kterou budete neustále aktualizovat, nezapomínejte ani na pravidelná školení zaměstnanců a samozřejmě provádějte revize a podobné kontroly. Nebo se ještě nabízí možnost svěřit se do rukou firmě Pegasus service, která se postará nejen o BOZP, ale také o hromadu dalších povinností, které jakožto lídři firem musíte dodržovat a mít splněno.

Nabízí se otázka, co všechno je třeba mít vyřešeno a o co je třeba se postarat, případně o co všechno se postará zmiňovaná firma. Pro odpověď nechoďte daleko.

Mějte vyřešenou požární ochranu

K povinnosti podnikatelů patří také požární ochrana, kterou je třeba mít vyřešenou. Požární ochranou se rozumí aplikace technických a teoretických prostředků prevence požáru. Myslí se tím konkrétně povinné školení požární ochrany nebo třeba školení obsluhy konkrétních zařízení.

Obstarejte lékařské služby

Každý zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance poslat na posouzení jeho zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnavatelé jsou tedy povinni obstarat zaměstnancům nejen vstupní, ale také preventivní prohlídky nebo případně mimořádné podmínky.

Nezapomeňte na požární bezpečnost staveb

Další povinností, kterou je třeba mít vyřešenou, je požární bezpečnost staveb. Je to obor, v rámci kterého se předchází rizikům vzniku a důsledkům požárů v budovách. Požární bezpečnost staveb se dělí na pasivní a aktivní ochranu.

Postarejte se i o krizové a havarijní plánování

Taktéž je třeba mít vypracovaný havarijní plán, což je dokument, v němž jsou popsány činnosti a opatření, které vedou buď k odstranění, nebo ke zmírnění následků mimořádných událostí či vedou ke zmírnění následků havárií.