Investice

Podpora podnikání díky dluhopisům

Díky dluhopisům se může nyní každý menší či větší částkou připojit k podpoře podnikání v České republice.

Mnoho firem v České republice totiž začíná emitovat dluhopisy, jejichž prodej je zamířen k menším či středním investorům.

Za prodej dluhopisů jsou emitenti ochotní vyplatit zajímavé úroky, které samozřejmě míří k investorům.

Díky tomu se z dluhopisů stávají zajímavé investiční nástroje pro zhodnoceni financí.

Nákup dluhopisů

Zakoupení dluhopisů je velice jednoduché. Stačí se ozvat firmě, která dluhopisy vydává, a domluvit se s nimi na objemu prostředků, které chce investor v rámci jedné tranše zainvestovat.

Smlouva o úpisu dluhopisů 

Jelikož se dluhopisy emitují k určitému datu, které obvykle bývá v budoucnu, běžně o koupi dluhopisů sepisuje emitent s investorem smlouvu.

V ní se investor zavazuje zaslat smluvenou částku na účet emitenta a ten mu následně zasílá v tištěné podobě cenné papíry – dluhopisy.

Zdanění úroků 

Úroky vyplácené emitentem investorům je nutné zdanit, a to 15procentní sazbou daně.

Danění většinou probíhá na straně emitenta, takže vyplácí úroky k jistině již v čisté a zdaněné výši.

Konkrétní podmínky zdanění doporučujeme vždy řešit s daňovým poradcem či s účetním.

Předčasné splacení dluhopisů

Pokud se emitentovi daří, je možné, že bude chtít splatit jistinu a poměrný úrok dříve než k původnímu dni splacení, který byl stanoven při emisi dluhopisů.

Tato možnost by vždy měla být zakotvena ve smlouvě o úpisu dluhopisů.

Oboustranně výhodný obchod

Díky dluhopisům se tak dostává do rukou českých firem zajímavý nástroj pro získání finanční likvidity a naproti tomu investoři získávají zajímavou možnost pro zhodnocení svých finančních prostředků.

Z procesu jsou tak vyloučeny banky jakožto prostředníci, které až donedávna měly na takovéto obchody výhradní právo vyplývající z jejich postavení na finančním trhu.

Riziko investování

Jelikož jsou dluhopisy investiční nástroj, je třeba mít na mysli neustále riziko, které vyplývá z možného neúspěchu emitenta v podnikatelském prostředí.

Toto riziko se týká jak nevyplacení celého sjednaného úroků, tak možného nezaplacení jistiny.

Je proto nutné vybírat mezi prověřenými emitenty, které jsou nejlépe pod dohledem České národní banky.