investice
Investice

Obliba fondů kvalifikovaných investorů roste. Kdo do nich může investovat?

Zájem investorů o fondy kvalifikovaných investorů v posledních letech narůstá. A v současné době se dočkaly významného rozšíření, jelikož nabízí zajímavou investiční alternativu, velmi flexibilní investiční politiku a jsou stále dostupnější pro více investorů. Avšak nejedná se o investici pro začátečníky. A pro koho je fondy kvalifikovaných investorů určeny? 

Fond není pro každého investora

Již samotný název fondu napovídá, že investice do fondů kvalifikovaných investorů není určena pro každého. U fondů je striktně dáno, kdo do nich může investovat. Investovat do fondů mohou pouze kvalifikovaní investoři, které lze charakterizovat jako investory s dostatečným kapitálem a zkušenostmi s investováním, jež si plně uvědomují související rizika. Každá společnost, která fond kvalifikovaných investorů nabízí, má tak povinnost si zájemce „prověřit“. 

Jak se lze stát kvalifikovaným investorem? 

Kvalifikovaným investorem se může stát v podstatě každá fyzická či právnická osoba, která splní podmínky investování. Kvalifikovaný investor musí disponovat minimálně 1 milionem korun, jež do fondu investuje a zároveň administrátorům fondu prokázat, že investovaná částka odpovídá jeho finančnímu zázemí. Při investici 1 milionu korun také investor musí vyplnit test, který prověří jeho odborné znalosti. Pokud investor investuje do fondu 125 000 EUR (či ekvivalent v českých korunách), tak postačí čestné prohlášení investora, že rozumí všem rizikům. 

Kam investovat?

Na českém trhu je již více než 200 fondů kvalifikovaných investorů, což může výběr poněkud znesnadnit. Při výběru vhodného fondu v podstatě platí stejná pravidla jako u jakéhokoliv druhu investice. Především by se měl investor zaměřit na dobu, jak dlouho chce investovat, riziko investice a investiční projekty fondu. Největší přízeň investorů zaujímají zejména fondy zaměřené na nemovitosti a jiná reálná aktiva, které se zároveň řadí mezi nejlepší investiční fondy. Jedním z těchto fondů je například fond kvalifikovaných investorů společnosti Premiot Group, který nabízí výnos 6 %. Více informací o fondu můžete získat na webových stránkách této společnosti.