Aktuality

Proč je lepší mít obhájce

Každý se může dostat do situace, kdy je proti němu ač důvodně, nebo nedůvodně, vedeno trestní řízení. Takový člověk pak zcela nevyhnutelně stojí před otázkou, zda se má hájit sám nebo raději kontaktovat advokáta. Vyplatí se ale pomoc odborníka?

Na kvalitě záleží nejen u zboží, ale i ve službách

Už zkraje tohoto článku mohu prozradit, že za určitých okolností, zvláště pokud si vyberete advokáta, který má trestní právo pouze jako doplňkový (nikoliv hlavní) obor může výsledek vyjít nastejno, jako byste se hájili sami. Dotyčný dosti často nemá v oboru dostatečnou praxi, protože se nemá úzkou specializaci. Takového advokáta poznáte zpravidla podle toho, že na svých webových stránkách bude mít vyjmenovanou velkou spoustu různých právních oborů a bude se „tvářit“, že je odborníkem úplně na vše (přitom ani nebude vědět jak probíhá trestní řízení). Líbivé webové stránky ale nemusí nic vypovídat o odbornosti advokáta. Advokacie je velmi široký obor a každý tak jistě pochopí, že nelze umět vše. Pokud budete řešit bolest zubu, taky zajdete k zubaři a nenecháte si ho vytrhnout od revmatologa nebo ortopeda. V právu je situace podobná, ale tím, že advokacie nemá povinné specializace, je dobré se svěřit do rukou skutečného profesionála, který se specializuje přímo na trestní právo.

Přínos obhájce v přípravném řízení u policie

Každý má právo na právní pomoc. I když vystupujete v trestním řízení pouze v pozici svědka, máte právo zvolit si advokáta, který vás k výslechu doprovodí. To má smysl zejména v případech, když byste se později sami mohli ocitnout v roli obviněného, či byste svou výpovědí mohli uškodit osobě blízké. Pokud se jedná o obhajobu obviněného v trestním řízení, je přítomnost obhájce od samého počátku vyšetřování velmi důležitá. Policie má povinnost vyrozumívat obhájce o všech vyšetřovacích úkonech a tento se jich může kdykoliv účastnit, může během výslechu klást svědkům otázky a hlídat uplatňování práv svého klienta. Pokud ovšem obviněný obhájce nemá, je na policii, zda umožní obviněnému, aby se vyšetřovacích úkonů účastnil a ne vždy musí policie postupovat tak pečlivě, jak by měla a jak postupuje, když na dodržení formálního postupu dohlíží obhájce. Je proto mnohem výhodnější mít obhájce již ve fázi přípravného řízení u policie, neboť tak obviněný od začátku ví, který svědek byl vyslechnut, co uvedl a již od počátku může zvolit strategii obhajoby, kterou následně „drží“ v průběhu celého trestního řízení.

Obhájce jako styčný bod mezi obviněným ve vazbě a jeho blízkými

Dostat se za obviněným do vazby nebývá jednoduché. Obviněný si musí o povolení návštěvy požádat. Návštěva je zpravidla umožněna pouze v pracovních dnech a dvakrát do měsíce. Dále má každá věznice řadu dalších pravidel  a omezení, ve kterých není úplně snadné se zorientovat. Naproti tomu obhájce může obviněného navštívit ve věznici kdykoliv. A to tedy jak v pracovních dnech, tak ve dnech pracovního klidu, není vázán ani návštěvními hodinami a vězeňská služba mu musí vždy umožnit osobní setkání s klientem. Takový stav samozřejmě skýtá řadu výhod, svědčících o prospěšnosti právního zastoupení obviněného. Pro rodinu obviněného je totiž vždy jednodušší komunikovat s obviněným prostřednictvím obhájce, jemuž je vždy umožněno setkat se s jeho klientem.

Obhájce a jeho role u soudu

Obhájce jako osoba znalá práva s klientem před hlavním líčením vždy probere strategii jeho obhajoby (případně odchylky od postupu, zvoleného v přípravném řízení). Jednou to mohou být nedostatky ve skutkových zjištěních, jindy může obhájce stavět na tom, že nebyl naplněn některý znak trestného činu a v některých případech je to procesní pochybení, co může obviněnému pomoci. Obhájce sedí během hlavního líčení po levé ruce soudce a naproti státního zástupce. Je mu vždy dán prostor, aby kladl svědkům doplňující dotazy (po dotazech soudce a státního zástupce) a dokonce může výslech jím navrženého svědka za splnění určitých podmínek i vést. Stejně tak je mu dán prostor, aby se vyjádřil k obžalobě, navrhoval důkazy a na konci hlavního líčení navrhl, jak má soud dle jeho názoru rozhodnout. Shora uvedené může samozřejmě dělat i obviněný, pokud obhájce nemá, ale jen stěží lze předpokládat, že by obviněný měl dostatečné množství odborných znalostí, aby mohl přesně formulovat závěrečný návrh a činit další nezbytné úkony nikdy na škodu svěřit se do rukou odborníka.