Pojištění

Za nevyřešené BOZP hrozí pokuty. Jak vysoké?

Bezpečnost práce je něco, co musí být na pracovišti vyřešené. Pokud to vyřešené není, problém je na světě. Pokud by zaklepala na dveře podniku neohlášená kontrola ze státní správy, znamená to, že podnikateli bude udělena pokuta sahající až do milionů korun, pokud by se zjistilo, že BOZP skutečně vyřešené není. Mnozí podnikatelé se domnívají, že každá kontrola ze státní správy přijde ohlášená, proto si myslí, že si vše potřebné stihnout zařídit, vyřešit. Jenže pokud by někdo zaměstnavatele či podnikatele udal anonymně, žádná kontrola se hlásit nebude a zkrátka jen přijde do podniku, kde provede kontrolu i bez přítomnosti majitele nebo jednatele společnosti. Anonymní udání mají stejnou váhu jako neanonymní udání, jen jsou tedy pro podnikatele větším rizikem, protože v takovém případě se kontroly často nehlásí.

Kontroly ze zaměřují hlavně na zmiňované BOZP a také na požární ochranu. Nabízí se tedy otázka, co všechno musí být vyřešené, za co všechno se případně uděluje pokuta. Buďme proto konkrétní, ať víte, co důležitého je třeba mít vyřešené především.

Za co se často udělují pokuty?

Sankce a pokuty se udělují už rovnou na místě. Důvodem je často hrubé porušení bezpečnosti práce nebo třeba neúplná dokumentace BOZP. Sankce se však udělují i za chybějící směrnice BOZP nebo třeba za nelegální zaměstnávání (inspektoři mohou chtít po přítomných fyzických osobách ověření jejich totožnosti, případně mohou požadovat i kopii předložených dokladů – i to je jejich oprávnění).

Také se udělují pokuty za provozní nedostatky v ochraně zdraví při práci. Jak jsme zmínili, pokuty se mohou dostat až do milionů korun.

Jak se pokutám vyhnout obloukem

Samozřejmě existuje několik tipů, jak se pokutám vyhnout obloukem. Buď si to tedy sami všechno vyřešte, nebo využijte služby firmy Extéria, která je poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Nejen, že se o vše postará, ale také vás při kontrole zastoupí.